Koleje Mazowieckie
ER160-21 / L-4423-21
94 51 2 141 313-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 316-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 317-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 315-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 314-6    PL-KMKOL

L-4423-21 / 2021
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.10.2021 Stadler Polska