Koleje Mazowieckie
ER160-20 / L-4423-20
94 51 2 141 308-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 311-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 312-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 310-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 309-6    PL-KMKOL

L-4423-20 / 2021
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.09.2021 Stadler Polska