Koleje Mazowieckie
ER160-19 / L-4423-19
94 51 2 141 303-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 306-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 307-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 305-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 304-7    PL-KMKOL

L-4423-19 / 2021
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.08.2021 Stadler Polska