Koleje Mazowieckie
ER160-18 / L-4423-18
94 51 2 141 298-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 301-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 302-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 300-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 299-9    PL-KMKOL

L-4423-18 / 2020
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.12.2020 Stadler Polska