Koleje Mazowieckie
ER160-17 / L-4423-17
94 51 2 141 293-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 296-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 297-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 295-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 294-0    PL-KMKOL

L-4423-17 / 2020
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.12.2020 Stadler Polska