Koleje Mazowieckie
ER160-16 / L-4423-16
94 51 2 141 288-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 291-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 292-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 290-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 289-0    PL-KMKOL

L-4423-16 / 2020
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.11.2020 Stadler Polska