Koleje Mazowieckie
ER160-15 / L-4423-15
94 51 2 141 283-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 286-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 287-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 285-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 284-1    PL-KMKOL

L-4423-15 / 2020
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.11.2020 Stadler Polska