Koleje Mazowieckie
ER160-14 / L-4423-14
94 51 2 141 278-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 281-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 282-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 280-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 279-1    PL-KMKOL

L-4423-14 / 2020
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.10.2020 Stadler Polska