Koleje Mazowieckie
ER160-13 / L-4423-13
94 51 2 141 273-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 276-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 277-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 275-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 274-2    PL-KMKOL

L-4423-13 / 2020
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.12.2020 Stadler Polska