Koleje Mazowieckie
ER160-12 / L-4423-12
94 51 2 141 268-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 271-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 272-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 270-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 269-2    PL-KMKOL

L-4423-12 / 2020
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.09.2020 Stadler Polska