Koleje Mazowieckie
ER160-11 / L-4423-11
94 51 2 141 263-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 266-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 267-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 265-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 264-3    PL-KMKOL

L-4423-11 / 2020
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.09.2020 Stadler Polska