Koleje Mazowieckie
ER160-10 / L-4423-10
94 51 2 141 258-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 261-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 262-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 260-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 259-3    PL-KMKOL

L-4423-10 / 2020
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.07.2020 Stadler Polska