Koleje Mazowieckie
ER160-09 / L-4423-09
94 51 2 141 253-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 256-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 257-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 255-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 254-4    PL-KMKOL

L-4423-09 / 2020
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.07.2020 Stadler Polska