Koleje Mazowieckie
ER160-08 / L-4423-08
94 51 2 141 248-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 251-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 252-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 250-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 249-4    PL-KMKOL

L-4423-08 / 2019
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 13.07.2020 Stadler Polska