Koleje Mazowieckie
ER160-07 / L-4423-07
94 51 2 141 243-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 246-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 247-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 245-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 244-5    PL-KMKOL

L-4423-07 / 2020
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 22.06.2020 Stadler Polska