Koleje Mazowieckie
ER160-06 / L-4423-06
94 51 2 141 232-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 235-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 236-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 234-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 233-8    PL-KMKOL

L-4423-06 / 2019
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 06.07.2020 Stadler Polska