Koleje Mazowieckie
ER160-05 / L-4423-05
94 51 2 141 227-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 230-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 231-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 229-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 228-8    PL-KMKOL

L-4423-05 / 2019
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 22.06.2020 Stadler Polska