Koleje Mazowieckie
ER160-04 / L-4423-04
94 51 2 141 222-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 225-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 226-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 224-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 223-9    PL-KMKOL

L-4423-04 / 2019
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 22.06.2020 Stadler Polska