Koleje Mazowieckie
ER160-03 / L-4423-03
94 51 2 141 217-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 220-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 221-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 219-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 218-9    PL-KMKOL

L-4423-03 / 2019
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 06.07.2020 Stadler Polska