Koleje Mazowieckie
ER160-02 / L-4423-02
94 51 2 141 212-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 215-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 216-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 214-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 213-0    PL-KMKOL

L-4423-02 / 2019
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 13.07.2020 Stadler Polska