Koleje Mazowieckie
ER160-01 / L-4423-01
94 51 2 141 207-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 210-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 211-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 209-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 208-0    PL-KMKOL

L-4423-01 / 2019
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 22.06.2020 Stadler Polska