PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED160-028
94 51 2 150 429-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 436-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 435-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 434-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 433-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 432-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 431-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 430-8    PL-PKPIC

L-4473-28 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.08.2023 Stadler Polska