PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED160-025
94 51 2 150 405-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 412-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 411-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 410-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 409-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 408-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 407-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 406-8    PL-PKPIC

L-4473-05 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.06.2023 Stadler Polska