PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED160-023
94 51 2 150 389-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 396-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 395-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 394-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 393-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 392-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 391-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 390-4    PL-PKPIC

L-4473-03 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.01.2023 Stadler Polska