Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni

SA138-001
95 51 2 720 060-3    PL-PREG
95 51 2 720 062-9    PL-PREG
95 51 2 720 061-1    PL-PREG

221M-001 / 2010
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.11.2010NEWAG NS
P4/122.11.2019PR Gdynia