Arriva RP

SA134-002
95 51 2 820 027-1    PL-ARP
95 51 2 820 028-9    PL-ARP

218Md-031 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.12.2007PESA Bydgoszcz
P4/129.02.2016PESA Bydgoszcz