Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni

SA133-026
95 51 2 820 128-7    PL-PREG
95 51 2 820 129-5    PL-PREG

218Mc / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.07.2015PESA Bydgoszcz