Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni

SA133-025
95 51 2 820 126-1    PL-PREG
95 51 2 820 127-9    PL-PREG

218Mc / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.07.2015PESA Bydgoszcz