PKP Cargo
Mazowiecki Zakład Spółki w Warszawie
EP07-129

4E-129 / 1970
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1+A 27.10.1971 ZNLE Gliwice
S1 20.06.1975 ZNLE Gliwice
R2 31.08.1977 ZNLE Gliwice
S2+A 31.12.1979 ZNLE Gliwice
R3 14.06.1982 ZNLE Gliwice
S3 29.06.1985 ZNTK Lubań
R4 30.07.1987 ZNTK Lubań
S4 24.07.1990 ZNTK Oleśnica
R9 14.09.1992 ZNTK Oleśnica
G1 30.06.1994 ZNTK Oleśnica
1R1 30.05.1997 ZNTK Oleśnica
1R2 19.04.2000 ZNTK Oleśnica
1R3 25.03.2003 ZNLE Gliwice
+++
07.06.2010