PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie
EU07-106

4E-106 / 1970
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 23.06.1971 ZNLE Gliwice
R2 29.11.1972 ZNLE Gliwice
S1 09.02.1974 ZNLE Gliwice
R3 10.05.1976 ZNLE Gliwice
R4 19.10.1977 ZNLE Gliwice
S2 21.03.1983 ZNLE Gliwice
R5 30.09.1985 MD Dęblin
S3 30.03.1988 ZNTK Oleśnica
R6 31.01.1990 ZNTK Oleśnica
R10 20.06.1992 ZNTK Oleśnica
G1 30.11.1994 ZNTK Oleśnica
1R1 16.11.1996 ZNLE Gliwice
1R2 14.03.2000 ZNTK Oleśnica
1R3 10.11.2003 ZNTK Oleśnica
1R4 23.04.2007 NEWAG NS
1R5 15.06.2012 PESA Bydgoszcz
Galeria zdjęć pojazdu
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106
00.00.0000 | Miejsce fotografowania | To tylko szablon. Galeria zdjęć pojazdu pojawi się wkrótce. EU07-106