PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
EU07-081

4E-081 / 1969
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.10.1969 PFW Wrocław
A 31.12.1970 ZNTK Gliwice
R1 30.06.1971 ZNLE Gliwice
R2 16.11.1972 ZNLE Gliwice
S1 11.07.1975 ZNLE Gliwice
R3 31.12.1978 ZNLE Gliwice
G1+A 28.01.1982 ZNLE Gliwice
1R1 26.01.1985 ZNTK Lubań
1S1 27.08.1987 ZNLE Gliwice
1R2 15.11.1989 ZNTK Oleśnica
1R4 13.05.1992 ZNTK Oleśnica
1R5 17.01.1996 ZNTK Oleśnica
1R6 22.03.2001 ZNTK Oleśnica
+++
08.04.2009