PKP
Zakład Taboru w Krakowie
EU07-029

4E-029 / 1968
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 30.03.1969 ZNTK Gdańsk
R2 26.06.1970 ZNTK Gdańsk
S1 20.11.1971 ZNLE Gliwice
R3 24.08.1972 ZNLE Gliwice
R4 01.07.1974 ZNLE Gliwice
S2 03.05.1976 ZNLE Gliwice
R5 30.06.1978 ZNLE Gliwice
S3 30.11.1980 ZNLE Gliwice
G1 01.12.1983 ZNLE Gliwice
1S1 31.10.1987 ZNTK Oleśnica
1S2 11.04.1991 ZNTK Oleśnica
1R5 18.03.1993 ZNTK Oleśnica
1R6 31.05.1995 ZNTK Oleśnica
1R7 31.07.1997 ZNTK Oleśnica
+++
28.09.1999