Ilostan Oddziału Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu

Klikając na numer mamy odnośnik do wnętrza danej jednostki, natomiast klikając na rodzaj naprawy, mamy odnośnik do jej historii napraw. Aby wrócić, wystarczy cofnąć stronę.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2019

Seria i numer Barwy Siedzenia Rodzaj napr. Status Inne Zdjęcia
szaro-czerwone
spotowe
2R1
OP4
szaro-czerwone
czerwone dermy
2R2
OP4
woj. dolnośląskie
wysokie szare tapicerowane
2P4/2czynna
POLREGIO
wysokie granatowe tapicerowane
2P4/2czynna
szaro-czerwone
czerwone tapicerowane
(i)
2P4/2czynna
woj. dolnośląskie
spotowe
2R1
P4-ZNT Kruszewiec
szaro-czerwone
wysokie szare tapicerowane
2R2
OP4
woj. dolnośląskie
czerwone tapicerowane
(i)
1R9
OS
woj. dolnośląskie
czerwone dermy
1P4/7czynna
szaro-czerwone
spotowe
2R1
OP4
szaro-czerwone
czerwone tapicerowane
(i)
1R5
OP4
woj. dolnośląskie
czerwone tapicerowane
(i)
1R7
OP5
szaro-czerwone
czerwone tapicerowane
(i)
1P4/5czynna
woj. dolnośląskie
czerwone dermy
1R7czynna
woj. dolnośląskie
wysokie szare tapicerowane
(i)
1R7
OP5
woj. dolnośląskie
czerwone dermy
1R5czynna
woj. dolnośląskie
brązowe materiałowe
1R4
OK
woj. dolnośląskie
czerwone dermy
1P4/7czynna
woj. dolnośląskie
czerwone dermy
1R6czynna
szaro-czerwone
czerwone tapicerowane
(i)
1P4/2czynna
D
woj. dolnośląskie
czerwone dermy
1R4
OP4
woj. dolnośląskie
czerwone materiałowe (rb:1kl.)
1R3
OP4
woj. dolnośląskie
czerwone materiałowe (rb:1kl.)
1R3
OP4
woj. dolnośląskie
wysokie szare tapicerowane
1R2
OP4
POLREGIO
czerwone tapicerowane
(i)
1P4/3czynna
woj. dolnośląskie
wysokie szare tapicerowane
1R2czynna
woj. dolnośląskie
wysokie szare tapicerowane
1R2czynna
POLREGIO
czerwone tapicerowane
(i)
1P4/3czynna
szaro-czerwone
brązowe materiałowe
R7
OP5
woj. dolnośląskie
czerwone tapicerowane
(i)
R6
OP5
woj. dolnośląskie
brązowe materiałowe
P4/6
OP5
POLREGIO
granatowe materiałowe
P4/6czynna
POLREGIO
czerwone tapicerowane
(i)
P4/6czynna
woj. dolnośląskie
czerwone materiałowe
(i)
P4/6czynna
 
pomarańczowo-granatowe
spotowe
1P4/2czynna
POLREGIO
spotowe
1P4/2czynna
POLREGIO
spotowe
1P4/2czynna
pomarańczowo-granatowe
spotowe
1P4/2czynna
POLREGIO
spotowe
1P4/2czynna
POLREGIO
spotowe
1P4/2czynna
POLREGIO
spotowe
1P4/2czynna
pomarańczowo-granatowe
spotowe
1P4/2czynna
POLREGIO
spotowe
1P4/2czynna
pomarańczowo-granatowe
spotowe
1P4/2czynna
POLREGIO
spotowe
1P4/2czynna
POLREGIO
spotowe
1P4/2czynna
POLREGIO
spotowe
1P4/2czynna
pomarańczowo-granatowe
spotowe
1P4/2czynna
 
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
C
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+M
NA
C
EN57AL-2109
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+M
NA
C
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
C
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
C
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
C
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
C
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
C
 
woj. dolnośląskie
czerwone tapicerowane
(i)
1R5
OP5
woj. dolnośląskie
czerwone dermy
1R5czynna
 
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+MczynnaSeria Razem
EN5748
EN57AL8
EN712
ED72Ac1


Objaśnienia:
OP5 -
oczekuje naprawy Piątego Poziomu Utrzymania P5 / Naprawy Głównej
OP4 -
oczekuje naprawy Czwartego Poziomu Utrzymania P4 / Naprawy Rewizyjnej
OP3 -
oczekuje przeglądu Trzeciego Poziomu Utrzymania P3 / Przeglądu Dużego
P5 -
w naprawie Piątego Poziomu Utrzymania P5 / Naprawie Głównej
P4 -
w naprawie Czwartego Poziomu Utrzymania P4 / Naprawie Rewizyjnej
P3 -
w przeglądzie Trzeciego Poziomu Utrzymania P3 / Przeglądzie Dużym
NA -
Naprawa Awaryjna
NB -
Naprawa Bieżąca
OS -
oczekuje skreślenia z ilostanu
OK -
oczekuje kasacji
C -
własność Centrali Przewozów Regionalnych
D -
własność innego Oddziału Przewozów Regionalnych lub innej spółki
UM -
własność Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego
(i) - dodatkowa informacja na temat siedzeń