Ilostan Oddziału Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu

Klikając na numer mamy odnośnik do wnętrza danej jednostki, natomiast klikając na rodzaj naprawy, mamy odnośnik do jej historii napraw. Aby wrócić, wystarczy cofnąć stronę.
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2019

Seria i numer Barwy Siedzenia Rodzaj napr. Status Inne
szaro-czerwone
spotowe
2R1
OP4
szaro-czerwone
czerwone dermy
2R2
OP4
szaro-czerwone
czerwone tapicerowane
(i)
2R2
OP4
szaro-czerwone
wysokie szare tapicerowane
2P4/2czynna
szaro-czerwone
czerwone dermy
2R2
OP4
szaro-czerwone
spotowe
2P4/1
OP4
szaro-czerwone
czerwone tapicerowane
(i)
1P4/6
OP5
woj. dolnośląskie
czerwone dermy
(i)
1R5
OP5
C
szaro-czerwone
czerwone dermy (rb:1kl.)
1R3
OP4
szaro-czerwone
czerwone dermy
1R4
OK
szaro-czerwone
czerwone tapicerowane
(i)
1R6
OP4
szaro-czerwone
wysokie granatowe tapicerowane
1R1
OK
woj. dolnośląskie
czerwone dermy
1R3
OS
C
szaro-czerwone
wysokie szare tapicerowane
1P4/2DEL
szaro-czerwone
czerwone dermy (rb:1kl.)
1R2
OP4
szaro-czerwone
czerwone dermy
1R2
OP4
szaro-czerwone
wysokie granatowe tapicerowane
1R1
OK
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
D
woj. dolnośląskie
niskie szare tapicerowane
1R2
OP4
C
EN57FPS-1540
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
D
EN57FPS-1547
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
D
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
D
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
EN57FPS-1695
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
EN57FPS-1724
POLREGIO
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
 
EN57-2004
POLREGIO
spotowe
1P4/2czynna
POLREGIO
spotowe
1P4/2czynna
szaro-czerwone
spotowe
1R1
OP4
EN57-2052
szaro-czerwone
spotowe
1R1
P4-ZNT Kruszewiec
 
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+MDEL
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+Mczynna
 
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
EN57ALc-2214
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
 
szaro-czerwone
szare i granatowe materiałowe
P4/5czynna
szaro-czerwone
czerwone materiałowe
R4
OP4
 
POLREGIO
szare tapicerowane
Fabr.czynna
ED78-023
POLREGIO
szare tapicerowane
Fabr.czynna
ED78-024
POLREGIO
szare tapicerowane
Fabr.czynnaSeria Razem
EN5722
EN57AL9
EN57ALc13
EN57FPS12
ED722
ED783


Objaśnienia:
OP5 -
oczekuje naprawy Piątego Poziomu Utrzymania P5 / Naprawy Głównej
OP4 -
oczekuje naprawy Czwartego Poziomu Utrzymania P4 / Naprawy Rewizyjnej
OP3 -
oczekuje przeglądu Trzeciego Poziomu Utrzymania P3 / Przeglądu Dużego
P5 -
w naprawie Piątego Poziomu Utrzymania P5 / Naprawie Głównej
P4 -
w naprawie Czwartego Poziomu Utrzymania P4 / Naprawie Rewizyjnej
P3 -
w przeglądzie Trzeciego Poziomu Utrzymania P3 / Przeglądzie Dużym
NA -
Naprawa Awaryjna
NB -
Naprawa Bieżąca
OS -
oczekuje skreślenia z ilostanu
OK -
oczekuje kasacji
C -
własność Centrali Przewozów Regionalnych
D -
dzierżawa / delegacja - własność innego Oddziału Przewozów Regionalnych lub innej spółki
UM -
własność Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego
(i) - dodatkowa informacja na temat siedzeń