Lokomotywy produkowane przez ZNLE Gliwice / NEWAG Gliwice / NEWAG Nowy Sącz


Data odbioru Typ i numer Seria i numer Właściciel / Dzierżawca Rodzaj naprawy
30.12.2010E6ACT-001E6ACT-001ZNLE GliwiceFabr.
 
04.11.2013E4MSU-001E4MSU-001NEWAG GliwiceFabr.
 
18.02.2014E6ACT-005E6ACT-005LOTOS KolejFabr.
26.02.2014E6ACT-006E6ACT-006LOTOS KolejFabr.
11.03.2014E6ACT-007E6ACT-007LOTOS KolejFabr.
13.03.2014E6ACT-002E6ACT-002STK WrocławFabr.
01.04.2014E6ACT-003E6ACT-003STK WrocławFabr.
11.04.2014E6ACT-008E6ACT-008LOTOS KolejFabr.
28.04.2014E6ACT-009E6ACT-009LOTOS KolejFabr.
29.05.2014E6ACT-004E6ACT-004STK WrocławFabr.
 
31.05.2016E6ACT-101E6ACTd-101Freightliner PLFabr.
31.05.2016E6ACT-102E6ACTd-102Freightliner PLFabr.
31.05.2016E6ACT-103E6ACTd-103Freightliner PLFabr.
30.06.2016E6ACT-104E6ACTd-104Freightliner PLFabr.
28.07.2016E6ACT-105E6ACTd-105Freightliner PLFabr.
 
28.02.2017E6ACTd-106E6ACTd-106BUDOKRUSZFabr.
08.12.2017E4DCUd-001E4DCUd-001NEWAGFabr.
19.12.2017E4DCUd-002E4DCUd-002NEWAGFabr.
19.12.2017E4DCUd-003E4DCUd-003NEWAGFabr.
19.12.2017E4DCUd-004E4DCUd-004NEWAGFabr.
19.12.2017E4DCUd-005E4DCUd-005NEWAGFabr.
 
14.12.2018E6ACTa-003ET25-003PKP CargoFabr.
17.12.2018E6ACTa-002ET25-002PKP CargoFabr.
19.12.2018E6ACTa-001ET25-001PKP CargoFabr.
00.00.2018E6ACTa-004E6ACTa-004STK WrocławFabr.
00.00.2018E6ACTa-005E6ACTa-005STK WrocławFabr.
00.00.2018E6ACTa-006E6ACTa-006STK WrocławFabr.
 
10.01.2019E6ACTa-007E6ACTa-007CTL LogisticsFabr.
10.01.2019E6ACTa-008E6ACTa-008CTL LogisticsFabr.
28.02.2019E6ACTa-009E6ACTa-009LOTOS KolejFabr.
30.04.2019E6ACTa-011E6ACTa-011LOTOS KolejFabr.
29.05.2019E6ACTa-013E6ACTa-013KOLPREMFabr.
31.05.2019E6ACTa-012E6ACTa-012LOTOS KolejFabr.
19.06.2019E6ACTa-014E6ACTa-014Ciech CargoFabr.
09.07.2019E6ACTa-015E6ACTa-015LTCFabr.
03.09.2019E6ACTad-017E6ACTad-017ZPK SzumowoFabr.
20.09.2019E6ACTa-016E6ACTa-016Industrial DivisionFabr.
00.00.2019E6ACTad-018ET26-001PKP CargoFabr.
00.00.2019E4DCU-001/19EU160-001PKP IntercityFabr.
00.00.2019E4DCU-002/19EU160-002PKP IntercityFabr.
00.00.2019E4DCU-003/19EU160-003PKP IntercityFabr.