1. Naprawy P4 z przetargu na 9 ezt serii 35WE na lata 2019-2021:


NEWAG Nowy Sącz (9):

Lp. Seria i numer Nr operacyjny Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.35WE-00550500.00.0000PUSTEP4/2
2.35WE-002502P4/2
3.35WE-001501P4/2
4.35WE-004504P4/2
5.35WE-003503P4/2
6.35WE-006506P4/2
7.35WE-009507P4/2
8.35WE-010508P4/2
9.35WE-008509P4/2