1. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Toruń Kluczyki:


PR Bydgoszcz (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-714PR Bydgoszcz00.00.0000PR Bydgoszcz2P4/3
2.EN57-2077PR Bydgoszcz00.00.0000PR Bydgoszcz1P4/2
2. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Słupsk:


PR Gdynia (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-682PR Gdynia00.00.0000PR Gdynia2P4/3
2.EN57AL-2103PR Poznań00.00.0000PR Gdynia1P4/1
3.EN57AL-2106PR Poznań00.00.0000PR Gdynia1P4/1
4.EN57-678PR Gdynia00.00.0000PR Gdynia2P4/2
3. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Iława:


PR Olsztyn (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1332PR Olsztyn00.00.0000PR Olsztyn1P4/3
4. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Leszno:


PR Poznań |2004| (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07P-2002PR Poznań00.00.0000PR Poznań2P4/2
2.EP07P-2005PR Poznań00.00.0000PR Poznań2P4/2
5. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1119PR Kielce00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/3
2.EN57AL-1556PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
3.EN57AL-2102PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
4.EN57AL-1230PR Wrocław00.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/1
5.EN57AL-1426PR Wrocław00.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/1
6.EN57AKM-3003PR Łódź00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
7.EN57AL-2109PR Wrocław00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
8.EN71-010PR Kraków00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/4
9.EN57AL-1803PR Opole00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
10.EN57-2075PR Olsztyn00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
11.EN57-2076PR Olsztyn00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
12.EN57-2032PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2