1. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Toruń Kluczyki:


PR Bydgoszcz (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1953PR Bydgoszcz20.02.2020PR BydgoszczP4/6
2.EN57-2077PR Bydgoszcz00.00.0000PR Bydgoszcz1P4/2
3.ED72A-001PR Bydgoszcz00.00.0000PR Bydgoszcz1P4/2
2. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST S³upsk:


PR Gdynia (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1100PR Gdynia09.03.2020PZ Gdynia1P4/6
2.EN57-739PR Gdynia00.00.0000PR Gdynia2P4/2
4. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST I³awa:


PR Olsztyn (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2074PR Olsztyn00.00.0000PR Olsztyn1P4/2
6. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED72-008PR Kraków03.01.2020ZNT KruszewiecP4/6
2.EN57-650PR £ód¼20.01.2020ZNT Kruszewiec2P4/3
3.EN57AL-2110PR Wroc³aw29.01.2020ZNT Kruszewiec1P4/1
4.EN57-847PR Zielona Góra07.02.2020ZNT Kruszewiec2P4/2
5.EN57AL-2107PR Zielona Góra14.02.2020ZNT Kruszewiec1P4/1
6.EN57AL-2117PR Poznań26.02.2020ZNT Kruszewiec1P4/1
7.ED72-012PR Kraków12.03.2020ZNT KruszewiecP4/6
8.EN57-1056PR Rzeszów16.03.2020ZNT Kruszewiec1P4/3
9.EN57AL-2101PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
10.EN57-2052PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
11.EN57-2042PR Kraków00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
12.EN57-2062PR Kraków00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
13.EN57AL-1803PR Opole00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
14.EN57-636PR £ód¼00.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/2
15.ED72-013PR Kraków00.00.0000ZNT KruszewiecP4/6
16.EN57AL-2116PR Wroc³aw00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
17.EN57AL-2104PR Wroc³aw00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
18.EN57AL-2113PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
19.EN57AL-136900.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
20.EN57AL-155600.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
21.EN57AL-94300.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/1
22.EN57-1485PR £ód¼00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/3
23.EN71-010PR Kraków00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/4
24.EN57-2075PR Olsztyn00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
25.EN57-612PR Lublin00.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/3