1. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Toruń Kluczyki:


PR Bydgoszcz (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1953PR Bydgoszcz20.02.2020PR BydgoszczP4/6
2.ED72A-001PR Bydgoszcz25.06.2020PR Bydgoszcz1P4/2
3.ED72A-003PR Bydgoszcz07.10.2020PR Bydgoszcz1P4/2
4.EN57-714PR Bydgoszcz00.00.0000PR Bydgoszcz2P4/3
5.EN57-2077PR Bydgoszcz00.00.0000PR Bydgoszcz1P4/2
2. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST S³upsk:


PR Gdynia (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1100PR Gdynia09.03.2020PZ Gdynia1P4/6
2.EN57-739PR Gdynia20.05.2020PR Gdynia2P4/2
3.EN57AL-1786PR Gdynia21.07.2020PR Gdynia1P4/1
4.EN57-1248PR Gdynia25.08.2020PR Gdynia1P4/3
5.EN57-1247PR Gdynia05.11.2020PR Gdynia1P4/3
6.EN57-682PR Gdynia00.00.0000PR Gdynia2P4/3
7.EN57AL-2103PR Poznań00.00.0000PR Gdynia1P4/1
8.EN57AL-2106PR Poznań00.00.0000PR Gdynia1P4/1
4. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST I³awa:


PR Olsztyn (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2074PR Olsztyn21.09.2020PR Olsztyn1P4/2
2.EN57-1332PR Olsztyn00.00.0000PR Olsztyn1P4/3
6. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED72-008PR Kraków03.01.2020ZNT KruszewiecP4/6
2.EN57-650PR £ód¼20.01.2020ZNT Kruszewiec2P4/3
3.EN57AL-2110PR Wroc³aw29.01.2020ZNT Kruszewiec1P4/1
4.EN57-847PR Zielona Góra07.02.2020ZNT Kruszewiec2P4/2
5.EN57AL-2107PR Zielona Góra14.02.2020ZNT Kruszewiec1P4/1
6.EN57AL-2117PR Poznań26.02.2020ZNT Kruszewiec1P4/1
7.ED72-012PR Kraków12.03.2020ZNT KruszewiecP4/6
8.EN57-1056PR Rzeszów16.03.2020ZNT Kruszewiec1P4/3
9.EN57AL-2101PR Poznań31.03.2020ZNT Kruszewiec1P4/1
10.ED72-013PR Kraków17.04.2020ZNT KruszewiecP4/6
11.EN57AL-2116PR Wroc³aw27.04.2020ZNT Kruszewiec1P4/1
12.EN57AL-2113PR Poznań29.04.2020ZNT Kruszewiec1P4/1
13.EN57-636PR £ód¼12.05.2020ZNT Kruszewiec2P4/2
14.EN57AL-2104PR Wroc³aw26.05.2020ZNT Kruszewiec1P4/1
15.EN57-612PR £ód¼17.06.2020ZNT Kruszewiec2P4/3
16.EN57AL-2121PR Poznań29.06.2020ZNT Kruszewiec1P4/1
17.EN57-1401PR Rzeszów30.06.2020ZNT Kruszewiec1P4/3
18.EN57-1440PR Rzeszów09.09.2020ZNT Kruszewiec1P4/3
19.EN57-1485PR Rzeszów09.09.2020ZNT Kruszewiec1P4/3
20.EN57-1326PR Lublin18.09.2020ZNT Kruszewiec1P4/3
21.EN57-1384PR Rzeszów21.10.2020ZNT Kruszewiec1P4/3
22.EN71-022PR Wroc³aw04.11.2020ZNT Kruszewiec2P4/4
23.EN57-1330PR Lublin09.11.2020ZNT Kruszewiec1P4/4
24.EN57AL-943PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/1
25.EN57AL-1369PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
26.EN57AL-1556PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
27.EN57AL-1230PR Wroc³aw00.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/1
28.EN57AL-1426PR Wroc³aw00.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/1
29.EN57AKM-3003PR £ód¼00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
30.EN57-1119PR Kielce00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/3
31.EN71-010PR Kraków00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/4
32.EN57AL-1803PR Opole00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
33.EN57-2075PR Olsztyn00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
34.EN57-2052PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
35.EN57-2076PR Olsztyn00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
36.EN57-2042PR Kraków00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
37.EN57-2062PR Kraków00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
38.EN57-2032PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2