1. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Toruń Kluczyki:


PR Bydgoszcz (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1953PR Bydgoszcz00.00.0000PR BydgoszczP4/6
2.EN57-2077PR Bydgoszcz00.00.0000PR Bydgoszcz1P4/2
2. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Słupsk:


PR Gdynia (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1100PR Gdynia00.00.0000PR Gdynia1P4/6
4. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Iława:


PR Olsztyn (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2074PR Olsztyn00.00.0000PR Olsztyn1P4/2
6. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED72-008PR Kraków03.01.2020ZNT KruszewiecP4/6
2.EN57-2052PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
3.EN57-847PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/2
4.EN57AL-2110PR Wrocław00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
5.EN57-2042PR Kraków00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
6.EN57-2062PR Kraków00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
7.ED72-012PR Kraków00.00.0000ZNT KruszewiecP4/6
8.EN57AL-2117PR Poznań00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
9.EN57AL-2107PR Zielona Góra00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
10.EN57-650PR Łódź00.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/3
11.EN57AL-1803PR Opole00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1