1. Naprawy rewizyjne / P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Toruń Kluczyki:


PR Bydgoszcz (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2047PR Kraków1P4/2
2.EN57-2077PR Opole1P4/2
2. Naprawy rewizyjne / P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST S³upsk:


PR Gdynia (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1380PR Gdynia28.01.2019PR Gdynia1P4/3
2.EN57AP-1507PR Gdynia28.01.2019PR Gdynia1P4/1
3.EN57AP-1618PR Gdynia21.02.2019PR Gdynia1P4/1
4.EN57-726PR Gdynia01.04.2019PR Gdynia2P4/2
5.EN57-1185PR Gdynia1P4/3
3. Naprawy rewizyjne / P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST £uków:


PR Lublin (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2060PR Lublin18.01.2019PR Lublin1P4/2
4. Naprawy rewizyjne / P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST I³awa:


PR Olsztyn (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2074PR Olsztyn1P4/2
2.EN57-2076PR Olsztyn1P4/2
5. Naprawy rewizyjne / P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach i PRST Toruń Kluczyki:


ZNT Kruszewiec + PR Bydgoszcz (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1373PR Kraków06.03.2019PR Bydgoszcz1P4/3
2.EN57-1129PR Olsztyn1P4/3
6. Naprawy rewizyjne / P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1196PR Wroc³aw08.01.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
2.EN57-2028PR Kraków21.01.2019ZNT Kruszewiec1P4/2
3.EN57-1292PR Kraków30.01.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
4.EN57-1402PR £ód¼19.02.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
5.EN57-934PR £ód¼04.03.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
6.EN57-672PR Kraków13.03.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
7.EN57-673PR Kraków18.03.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
8.EN57-1266PR Kraków     04.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
9.EN57-1234PR Poznań1P4/2
10.EN57-781PR Wroc³aw2P4/2
11.EN57AL-1730PR Opole1P4/1
12.EN57-206PR Kielce1P4/3
13.EN57-1229PR Kraków1P4/3
14.EN71-019PR Kraków1P4/5
15.EN57-810PR £ód¼2P4/2