1. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Toruń Kluczyki:


PR Bydgoszcz (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2047PR Kraków00.00.0000PUSTE1P4/2
2.EN71-017PR Bydgoszcz1P4/5
3.EN57-1953PR BydgoszczP4/6
4.EN57-2077PR Bydgoszcz1P4/2
2. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST S³upsk:


PR Gdynia (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1380PR Gdynia28.01.2019PR Gdynia1P4/3
2.EN57AP-1507PR Gdynia28.01.2019PR Gdynia1P4/1
3.EN57AP-1618PR Gdynia21.02.2019PR Gdynia1P4/1
4.EN57-726PR Gdynia01.04.2019PR Gdynia2P4/2
5.EN57-1185PR Gdynia07.05.2019PR Gdynia1P4/3
6.EN57-679PR Gdynia14.06.2019PR Gdynia2P4/2
7.EN57-1250PR Gdynia1P4/3
8.EN57-1450PR Gdynia1P4/3
9.EN57-1482PR Gdynia1P4/3
10.EN57-1100PR Gdynia1P4/6
3. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST £uków:


PR Lublin (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2060PR Lublin18.01.2019PR Lublin1P4/2
4. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST I³awa:


PR Olsztyn (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2074PR Olsztyn00.00.0000PUSTE1P4/2
5. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach i PRST Toruń Kluczyki:


ZNT Kruszewiec + PR Bydgoszcz (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1373PR Kraków06.03.2019PR Bydgoszcz1P4/3
2.EN57-1129PR Kraków28.05.2019PR Bydgoszcz1P4/3
6. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1196PR Wroc³aw08.01.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
2.EN57-2028PR Kraków21.01.2019ZNT Kruszewiec1P4/2
3.EN57-1292PR Kraków30.01.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
4.EN57-1402PR £ód¼19.02.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
5.EN57-934PR £ód¼04.03.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
6.EN57-672PR Kraków13.03.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
7.EN57-673PR Kraków18.03.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
8.EN57-781PR Kraków29.03.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
9.EN57-1266PR Kraków12.04.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
10.EN57-1229PR Kraków23.04.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
11.EN57AL-1730PR Opole16.05.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
12.EN57-810PR £ód¼24.05.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
13.EN57-206PR Kielce31.05.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
14.EN57AL-2112PR £ód¼31.05.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
15.EN57AL-2115PR Wroc³aw27.06.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
16.EN57-812PR £ód¼05.07.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
17.EN57-2059PR Kielce22.07.2019ZNT Kruszewiec1P4/2
18.EN57AL-2111PR £ód¼20.08.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
19.ED72-010PR Kraków23.08.2019ZNT KruszewiecP4/6
20.EN57-1952PR Wroc³aw30.08.2019ZNT KruszewiecP4/7
21.EN57AL-1687PR Opole1P4/1
22.EN57AL-753PR £ód¼2P4/1
23.EN57AL-959PR £ód¼2P4/1
24.EN71-002PR Kraków1P4/5
25.EN71-004PR Kraków1P4
26.EN57AL-1825PR £ód¼1P4/1
27.EN57-1463PR Olsztyn1P4/3
28.EN57-2052PR Poznań1P4/2
29.EN57-2016PR Kielce1P4/2
30.EN57-2020PR Kielce1P4/2
31.EN57AL-2119PR Wroc³aw1P4/1
32.EN57AL-2105PR Wroc³aw1P4/1