1. Naprawy rewizyjne / P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Słupsk:


PR Gdynia (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57AP-1507PR Gdynia28.01.2019PR Gdynia1P4/1
2.EN57-1380PR Gdynia     01.2019PR Gdynia1P4/3
3.EN57AP-1618PR Gdynia1P4/1
4.EN57-726PR Gdynia2P4/2
2. Naprawy rewizyjne / P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Łuków:


PR Lublin (1):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2060PR Lublin18.01.2019PR Lublin1P4/2
3. Naprawy rewizyjne / P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Iława:


PR Olsztyn (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2074PR Olsztyn1P4/2
2.EN57-2076PR Olsztyn1P4/2
4. Naprawy rewizyjne / P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach i PRST Toruń Kluczyki:


ZNT Kruszewiec + PR Bydgoszcz (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1373Centrala1P4/3
2.EN57-1129PR Olsztyn1P4/3
7. Naprawy rewizyjne / P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1196PR Wrocław08.01.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
2.EN57-2028PR Kraków21.01.2019ZNT Kruszewiec1P4/2
3.EN57-1292PR Kielce1P4/3
4.EN57-934Centrala2P4/2
5.EN57-1402Centrala1P4/3
6.EN57-672PR Olsztyn2P4/2
7.EN57-673PR Poznań2P4/2
8.EN57-1234PR Poznań1P4/2
9.EN57-781PR Wrocław2P4/2
10.EN57-1266PR Wrocław1P4/3