1. Naprawy P5 z przetargu na 9 lokomotyw serii EP08 na lata 2015-2020:


ZNTK Oleśnica (2+4+1+1+1):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
9.EP08-009BZW00.00.0000ZNTK OleśnicaP5/3+M
2. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2020 (w rzeczywistości wykonano razem 12 lokomotyw - NEWAG: 6 i Olkol: 6):


Olkol Oleśnica (1+3+2):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
5.EP09-032BZW00.00.0000Olkol Oleśnica1P4/4
6.EP09-041BZK00.00.0000Olkol Oleśnica1P4/4
3. Naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 76 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2018-2020 (pierwszą część - łącznie 38 lokomotyw unieważniono):


ZNTKiM w Gdańsku (8+26+4):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
35.EP07-338BZG15.01.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
36.EP07-1045BZP24.01.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
37.EP07-422BZG17.02.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
38.EP07-1042BZG28.02.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
4. Naprawy P4 z przetargu na 7 lokomotyw serii EP08 na lata 2018-2020:


Olkol Oleśnica (1+4+2):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
6.EP08-001BZW09.01.2020Olkol Oleśnica3P4/1
7.EP08-010BZW00.00.0000Olkol Oleśnica3P4/1
5. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EU/EP07 oraz naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 34 lokomotywy serii EU/EP07 na lata 2019-2021:


Olkol Oleśnica (15+11):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
16.EU07-005BZK20.01.2020Olkol Oleśnica2P4/4
17.EP07-1032BZP28.01.2020Olkol Oleśnica1P4/3
18.EP07-397BZW06.02.2020Olkol Oleśnica1P4/4
19.EP07-1007BZG17.02.2020Olkol Oleśnica1P4/3
20.EU07-368BZK25.02.2020Olkol Oleśnica1P4/4
21.EP07-1061BZG11.03.2020Olkol Oleśnica1P4/3
22.EP07-1034BZG00.00.0000Olkol Oleśnica2P4/3
23.EP07-1062BZG00.00.0000Olkol Oleśnica1P4/3
24.
25.
26.
ZNTKiM w Gdańsku (26):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-506BZK04.02.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1
2.EU07-380BZK10.03.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5
3.EP07-482BZG16.03.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5
4.EP07-542BZK24.03.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1+M
5.EP07-541BZK02.04.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1+M
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
6. Naprawy P4 z przetargu na 28 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 14 kolejnych EP09 na lata 2019-2021:


NEWAG (12+16):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
13.EP09-026BZW08.01.2020NEWAG Gliwice1P4/5
14.EP09-033BZW28.01.2020NEWAG Gliwice1P4/5
15.EP09-003BZK19.02.2020NEWAG Gliwice1P4/5
16.EP09-006BZW28.02.2020NEWAG Gliwice1P4/5
17.EP09-043BZW17.03.2020NEWAG Gliwice1P4/5
18.EP09-005BZK31.03.2020NEWAG Gliwice1P4/5
19.EP09-007BZK00.00.0000NEWAG Gliwice1P4/6
20.EP09-013BZK00.00.0000NEWAG Gliwice1P4/5
21.EP09-042BZK00.00.0000NEWAG Gliwice1P4/4
22.EP09-015BZW00.00.0000NEWAG Gliwice1P4/6
23.EP09-028BZW00.00.0000NEWAG Gliwice1P4/5
24.
25.
26.
27.
28.
7. Naprawy P4 bez przetargu:


Siemens Mobility Polska (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU44-001BZW30.01.2020Siemens Mobility PolskaP4/1
Stadler Service Polska (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED160-003BZW00.00.0000Stadler Service PolskaP4/1
8. Naprawy P4 na lokomotywowniach:


Zakład Południowy - Kraków Prokocim (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-244BZK14.02.2020BZK Kraków1P4/5
2.EU07-304BZK00.00.0000BZK Kraków1P4/5
3.EU07-325BZK00.00.0000BZK Kraków1P4/5
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-379BZG11.02.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/5
2.EP07-442BZG28.02.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/4
3.EP07-534BZG23.03.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/1
4.EP07-383BZG00.00.0000Zakład Północny w Gdyni1P4/5
5.EP07-174BZG00.00.0000Zakład Północny w Gdyni2P4/5
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-1058BZP00.00.0000BZP Wrocław2P4/3