1. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2020 (w rzeczywistości wykonano razem 12 lokomotyw - NEWAG: 6 i Olkol: 6):


Olkol Oleśnica (1+3+2):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
5.EP09-032BZW05.03.2020Olkol Oleśnica1P4/4
6.EP09-041BZK00.00.0000Olkol Oleśnica1P4/4
2. Naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 76 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2018-2020 (pierwszą część - łącznie 38 lokomotyw unieważniono):


ZNTKiM w Gdańsku (8+26+4):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
35.EP07-338BZG15.01.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
36.EP07-1045BZP24.01.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
37.EP07-422BZG17.02.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
38.EP07-1042BZG28.02.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
3. Naprawy P4 z przetargu na 7 lokomotyw serii EP08 na lata 2018-2020:


Olkol Oleśnica (1+4+2):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
6.EP08-001BZW09.01.2020Olkol Oleśnica3P4/1
7.EP08-009BZW31.08.2020Olkol Oleśnica2P4/7
4. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EU/EP07 oraz naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 34 lokomotywy serii EU/EP07 na lata 2019-2021:


Olkol Oleśnica (15+11):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
16.EU07-005BZK20.01.2020Olkol Oleśnica2P4/4
17.EP07-1032BZP28.01.2020Olkol Oleśnica1P4/3
18.EP07-397BZW06.02.2020Olkol Oleśnica1P4/4
19.EP07-1007BZG17.02.2020Olkol Oleśnica1P4/3
20.EU07-368BZK25.02.2020Olkol Oleśnica1P4/4
21.EP07-1061BZG11.03.2020Olkol Oleśnica1P4/3
22.EP07-1034BZG30.03.2020Olkol Oleśnica2P4/3
23.EP07-1062BZG08.04.2020Olkol Oleśnica1P4/3
24.EP07-1043BZP22.05.2020Olkol Oleśnica1P4/3
25.EP07-1018BZP01.07.2020Olkol Oleśnica1P4/3
26.EP07-1026BZP00.00.0000Olkol Oleśnica2P4/3
ZNTKiM w Gdańsku (26):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-506BZK04.02.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1
2.EU07-380BZK10.03.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5
3.EP07-482BZG16.03.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
4.EP07-542BZK24.03.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1+M
5.EP07-541BZK02.04.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1+M
6.EP07-381BZG21.04.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
7.EP07-201BZG29.04.2020ZNTKiM w Gdańsku2P4/4+M
8.EP07-544BZW14.05.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/4
9.EP07-1027BZP21.05.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
10.EP07-1029BZP15.06.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
11.EP07-389BZG25.06.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
12.EP07-448BZG02.07.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5
13.EP07-1031BZP20.07.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
14.EP07-385BZG24.07.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5
15.EP07-388BZW03.08.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/4+M
16.EP07-513BZW12.08.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1+M
17.EP07-517BZW22.09.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1+M
18.EP07-412BZW00.00.0000ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
5. Naprawy P4 z przetargu na 28 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 14 kolejnych EP09 na lata 2019-2021:


NEWAG (12+?+?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
13.EP09-026BZW08.01.2020NEWAG Gliwice1P4/5
14.EP09-033BZW28.01.2020NEWAG Gliwice1P4/5
15.EP09-003BZK19.02.2020NEWAG Gliwice1P4/5
16.EP09-006BZW28.02.2020NEWAG Gliwice1P4/5
17.EP09-043BZW17.03.2020NEWAG Gliwice1P4/5
18.EP09-005BZK31.03.2020NEWAG Gliwice1P4/5
19.EP09-007BZK23.04.2020NEWAG Gliwice1P4/6
20.EP09-013BZK06.05.2020NEWAG Gliwice1P4/5
21.EP09-042BZK18.05.2020NEWAG Gliwice1P4/4
22.EP09-015BZW28.05.2020NEWAG Gliwice1P4/6
23.EP09-028BZW09.06.2020NEWAG Gliwice1P4/5
24.EP09-021BZW30.06.2020NEWAG Gliwice1P4/5
25.EP09-016BZW09.07.2020NEWAG Gliwice1P4/6
26.EP09-030BZK28.07.2020NEWAG Gliwice1P4/5
27.EP09-008BZK11.08.2020NEWAG Gliwice1P4/6
28.EP09-017BZW16.09.2020NEWAG Gliwice1P4/6
29.EP09-009BZW00.00.0000NEWAG Gliwice1P4/5
30.EP09-001BZK00.00.0000NEWAG Gliwice1P4/6
31.EP09-047BZK00.00.0000NEWAG Gliwice1P4/3
32.EP09-034BZK00.00.0000NEWAG Gliwice1P4/5
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
6. Naprawy P4 z przetargu na 48 lokomotyw serii EU/EP07 z opcją zwiększenia zamówienia o maksymalnie 21 kolejnych lokomotyw na lata 2020-2022:


Oferty do 05.08.2020 r.

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-00000.00.0000ZNTK
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
2. Naprawy P5 z modernizacją z przetargu na 20 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2022-2023:


Olkol Oleśnica (20):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-000EU07A-00000.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
2.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
3.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
4.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
5.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
6.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
7.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
8.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
9.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
10.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
11.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
12.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
13.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
14.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
15.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
16.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
17.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
18.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
19.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
20.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
7. Naprawy P4 bez przetargu:


Siemens Mobility Polska (2):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU44-001BZW30.01.2020Siemens Mobility PolskaP4/1
2.EU44-002BZW07.09.2020Siemens Mobility PolskaP4/1
Stadler Service Polska (7):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED160-003BZW21.01.2020Stadler Service PolskaP4/1
2.ED160-014BZW31.01.2020Stadler Service PolskaP4/1
3.ED160-015BZW05.02.2020Stadler Service PolskaP4/1
4.ED160-017BZW11.02.2020Stadler Service PolskaP4/1
5.ED160-018BZW14.02.2020Stadler Service PolskaP4/1
6.ED160-020BZW25.02.2020Stadler Service PolskaP4/1
7.ED160-002BZW12.06.2020Stadler Service PolskaP4/1
8. Naprawy P4 na lokomotywowniach:


Zakład Południowy - Kraków Prokocim (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-244BZK14.02.2020BZK Kraków1P4/5
2.EU07-304BZK12.05.2020BZK Kraków1P4/5
3.EU07-325BZK10.07.2020BZK Kraków1P4/5
4.EU07-334BZK20.09.2020BZK Kraków1P4/4
5.EU07-030BZK00.00.0000PKP IC Kraków2P4/5
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-379BZG11.02.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/5
2.EP07-442BZG28.02.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/4
3.EP07-534BZG23.03.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/1
4.EP07-383BZG21.05.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/5
5.EP07-174BZG09.07.2020Zakład Północny w Gdyni2P4/5
6.EP07-376BZG07.08.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/5
7.EP07-370BZG00.00.0000Zakład Północny w Gdyni1P4/5
8.EP07-1049BZG00.00.0000Zakład Północny w Gdyni2P4/2
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-1058BZP30.04.2020BZP Wrocław2P4/3
2.EP07-382BZG28.08.2020PKP IC Wrocław1P4/5
3.EP07-505BZW00.00.0000PKP IC Wrocław1P4/1
4.EP07-355BZG00.00.0000PKP IC Wrocław1P4/5