1. Naprawy P4 w 2021 roku:


PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. |1095| (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-063CT Zachodni00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 1R4
2.ET22-1154CT Śląski00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 R4
3.ET22-1151CT Dolnośląski00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 R5
4.ET22-1130CT Śląski00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 R4
PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli - Karsznice |1096| (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-884CT Centralny00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R6
2.ET22-1156CT Południowy00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R4
3.ET22-1157CT Wschodni00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
Północny Zakład Spółki - Bydgoszcz Wschód |710| (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-1504CT Zachodni00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
2.EU07-1505CT Zachodni00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
3.EU07-241CT Zachodni00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/6
4.EU07-1508CT Zachodni00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
5.EU07-1512CT Zachodni00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
6.EU07-308CT Zachodni00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/4
7.ET22-2030CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
8.ET22-2031CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
9.ET22-2032CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
10.ET22-2033CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
11.ET22-2034CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
12.ET22-2035CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
13.ET22-2036CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
Zachodni Zakład Spółki - Szczecin Port Centralny (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-873CT Zachodni00.00.0000CT ZachodniP4/2 R6