1. Naprawy P4 i P5 w 2020 roku:


PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET41-132CT Południowy00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P5/1+M
2.ET41-102CT PołudniowyP5/1+M
3.ET41-105CT PołudniowyP5/1+M
4.ET41-041CT PołudniowyP5/1+M
5.ET41-087CT PołudniowyP5/1+M
PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli - Karsznice |1096| (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-000CT Południowy00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli
Północny Zakład Spółki - Bydgoszcz Wschód (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-849CT PółnocnyP4/2 R5
2.ET22-896CT CentralnyP4/2 R
3.ET22-2028CT Śląski1P4/1
4.ET22-2029CT Śląski1P4/1
5.ET22-2030CT Śląski1P4/1
6.ET22-2031CT Śląski1P4/1
7.ET22-000CT Południowy00.00.0000Północny Zakład Spółki
Zachodni Zakład Spółki - Szczecin Port Centralny (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-763CT Zachodni00.00.0000PusteP4/2 R5
2.ET22-873CT ZachodniP4/2 R6
3.ET22-858CT ZachodniP4/2 R5