1. Naprawy P4 i P5 w 2020 roku:


PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET41-102CT Południowy00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P5/1+M
2.ET41-087CT Południowy00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P5/1+M
3.ET22-970CT Północny00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 R7
4.ET22-695CT Śląski00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
Północny Zakład Spółki - Bydgoszcz Wschód (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-896CT Centralny00.00.0000Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
2.ET22-836CT Północny00.00.0000Północny Zakład SpółkiP4/2 R7
3.ET22-1201CT Południowy00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
4.EU07-1514CT Zachodni00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
5.EU07-1516CT Zachodni00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
6.ET22-2028CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
7.ET22-2029CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
8.ET22-2030CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
9.ET22-2031CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
10.ET22-2032CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
11.ET22-2033CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
Zachodni Zakład Spółki - Szczecin Port Centralny (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-763CT Zachodni00.00.0000CT ZachodniP4/2 R5
2.ET22-873CT Zachodni00.00.0000CT ZachodniP4/2 R6
3.ET22-858CT Zachodni00.00.0000CT ZachodniP4/2 R5
2. Naprawy P4 z zamówienia z wolnej ręki w 2020 roku:


ZNTKiM w Gdańsku |927| (1):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-1132CT Dolnośląski00.00.0000ZNTKiM w GdańskuP4/2 R4