Ilostan Oddziału Łódzkiego z siedzibą w Łodzi

Klikając na numer mamy odnośnik do wnętrza danej jednostki, natomiast klikając na rodzaj naprawy, mamy odnośnik do jej historii napraw. Aby wrócić, wystarczy cofnąć stronę.
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2019

Seria i numer Barwy Siedzenia Rodzaj napr. Status Inne
szaro-czerwone
spotowe
2P4/1czynna
szaro-czerwone
czerwone tapicerowane
(i)
2P4/2czynna
C
szaro-czerwone
czerwone tapicerowane
(i)
2P4/2czynna
C
woj. łódzkie
szare tapicerowane
P5/2+M
P4-ZNT Kruszewiec
UM
POLREGIO
spotowe
2P4/2czynna
szaro-czerwone
spotowe
2R1
P4-ZNT Kruszewiec
woj. łódzkie
szare tapicerowane
(i)
1P4/8czynna
UM
POLREGIO
spotowe
2P4/2czynna
woj. łódzkie
szare tapicerowane
P5/2+M
P4-ZNT Kruszewiec
UM
szaro-czerwone
czerwone dermy z oparciami od korytarza
(i)
1R5
OP5
C
szaro-czerwone
czerwone dermy
1R4
OP4
pomarańczowo-granatowe
wysokie szare tapicerowane
2P4/3czynna
woj. łódzkie
szare tapicerowane
2P4/1czynna
UM
szaro-czerwone
czerwone tapicerowane
(i)
1P4/2czynna
szaro-czerwone
czerwone tapicerowane
(i)
1P4/3czynna
woj. łódzkie
szare tapicerowane
2P4/1czynna
UM
woj. łódzkie
szare tapicerowane
1P4/1czynna
UM
szaro-czerwone
wysokie granatowe tapicerowane
1P4/2czynna
EN57-1245
szaro-czerwone
czerwone dermy
1P4/3DEL
szaro-czerwone
czerwone dermy
1P4/3DEL
szaro-czerwone
wysokie granatowe tapicerowane
1P4/2czynna
woj. łódzkie
szare tapicerowane
2P4/1czynna
UM
szaro-czerwone
czerwone dermy
1P4/3czynna
POLREGIO
czerwone tapicerowane
(i)
1P4/3czynna
szaro-czerwone
czerwone dermy
1P4/3czynna
POLREGIO
czerwone tapicerowane
(i)
1P4/3czynna
szaro-czerwone
wysokie szare tapicerowane
1P4/2czynna
POLREGIO
czerwone tapicerowane
(i)
1P4/3czynna
szaro-czerwone
czerwone dermy
1P4/3czynna
woj. łódzkie
szare tapicerowane
1P4/1czynna
UM
szaro-czerwone
niskie granatowe tapicerowane
1P4/2czynna
woj. łódzkie
szare tapicerowane
1P4/1czynna
UM
szaro-czerwone
niskie granatowe tapicerowane
1P4/2czynna
woj. łódzkie
szare tapicerowane
1P4/1czynna
UM
woj. łódzkie
szare tapicerowane
1P4/1czynna
UM
woj. łódzkie
szare tapicerowane
1P4/1czynna
UM
szaro-czerwone
czerwone dermy z oparciami
R5
OP5
woj. łódzkie
szare tapicerowane
P5/1+M
P4-ZNT Kruszewiec
UM
 
pomarańczowo-granatowe
granatowe tapicerowane
P5/1+M
P4-ZNT Kruszewiec
POLREGIO
granatowe tapicerowane
1P4/1czynna
 
woj. łódzkie
szare tapicerowane
P4czynna
UM
woj. łódzkie
szare tapicerowane
P4czynna
UM
woj. łódzkie
szare tapicerowane
P4czynna
UM
 
woj. łódzkie
szare tapicerowane
P4/1
nieczynna
UM
 
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+Mczynna
POLREGIO
szare tapicerowane
P5/1+MczynnaSeria Razem
EN5729
EN57AKŁ1
EN57AKM3
EN57AL10
ED591
ED72Ac3


Objaśnienia:
OP5 -
oczekuje naprawy Piątego Poziomu Utrzymania P5 / Naprawy Głównej
OP4 -
oczekuje naprawy Czwartego Poziomu Utrzymania P4 / Naprawy Rewizyjnej
OP3 -
oczekuje przeglądu Trzeciego Poziomu Utrzymania P3 / Przeglądu Dużego
P5 -
w naprawie Piątego Poziomu Utrzymania P5 / Naprawie Głównej
P4 -
w naprawie Czwartego Poziomu Utrzymania P4 / Naprawie Rewizyjnej
P3 -
w przeglądzie Trzeciego Poziomu Utrzymania P3 / Przeglądzie Dużym
NA -
Naprawa Awaryjna
NB -
Naprawa Bieżąca
OS -
oczekuje skreślenia z ilostanu
OK -
oczekuje kasacji
C -
własność Centrali Przewozów Regionalnych
D -
dzierżawa / delegacja - własność innego Oddziału Przewozów Regionalnych lub innej spółki
UM -
własność Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego
(i) - dodatkowa informacja na temat siedzeń