Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie
48WE-002
94 51 2 141 113-2    PL-PLKW
94 51 2 141 114-0    PL-PLKW
94 51 2 141 115-7    PL-PLKW
94 51 2 141 116-5    PL-PLKW
94 51 2 141 117-3    PL-PLKW

48WE-002 / 2019
PESA Bydgoszcz
Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.00.00.2019PESA Bydgoszcz