Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie
48WE-001
94 51 2 141 108-2    PL-PLKW
94 51 2 141 109-0    PL-PLKW
94 51 2 141 110-8    PL-PLKW
94 51 2 141 111-6    PL-PLKW
94 51 2 141 112-4    PL-PLKW

48WE-001 / 2019
PESA Bydgoszcz
Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.00.00.2019PESA Bydgoszcz