Urz±d Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN90-005
94 51 2 141 182-7    PL-PREG
94 51 2 141 183-5    PL-PREG
94 51 2 141 184-3    PL-PREG
94 51 2 141 185-0    PL-PREG
94 51 2 141 186-8    PL-PREG

45WE-034 / 2019
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.03.2019NEWAG NS