Urz±d Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN90-004
94 51 2 141 177-7    PL-PREG
94 51 2 141 178-5    PL-PREG
94 51 2 141 179-3    PL-PREG
94 51 2 141 180-1    PL-PREG
94 51 2 141 181-9    PL-PREG

45WE-033 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.12.2018NEWAG NS