Urz±d Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN90-003
94 51 2 141 172-8    PL-PREG
94 51 2 141 173-6    PL-PREG
94 51 2 141 174-4    PL-PREG
94 51 2 141 175-1    PL-PREG
94 51 2 141 176-9    PL-PREG

45WE-032 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.12.2018NEWAG NS