Urz±d Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN90-002
94 51 2 141 167-8    PL-PREG
94 51 2 141 168-6    PL-PREG
94 51 2 141 169-4    PL-PREG
94 51 2 141 170-2    PL-PREG
94 51 2 141 171-0    PL-PREG

45WE-031 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.04.12.2018NEWAG NS