Urz±d Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN90-001
94 51 2 141 162-9    PL-PREG
94 51 2 141 163-7    PL-PREG
94 51 2 141 164-5    PL-PREG
94 51 2 141 165-2    PL-PREG
94 51 2 141 166-0    PL-PREG

45WE-030 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.04.12.2018NEWAG NS